Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Yazar Rehberi

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Dergisi (DÜSTIBİD) yılda iki kez (Haziran-Aralık) olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dillerinde tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. Makaleler yalnızca derginin online sistemi aracılığı ile gönderilebilir. Makale inceleme işleminin başlaması için gerekli olan Telif Hakkı formunun doldurması ve online sistem üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dergimize gönderilen yayınlar için isteğe bağlı olarak hakem önerisi belirtebilirsiniz. Dergimize yayın göndermek ücretsizdir. Gönderilen çalışmalar için ön kontrol aşamasında intihal oranı tespit ediliyor olup, editör tarafından değerlendirilerek süreç başlamaktadır.

İlgili çalışmanın (Türkçe veya İngilizce) başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı, ya da başka bir yerde yayınlanmak için incelemede olmaması gerekmektedir.

Makale sisteme yüklenirken makale dosyası içerisinde yazar isimleri belirtilmemelidir, makale kabul edildikten sonra yazar isimleri eklenmiş versiyonu oluşturulmalıdır.

Makale başlığı çalışmayı en iyi anlatacak ve en kısa ifade edilecek şekilde yazılmalıdır.

Özet, 250 kelimeyi geçmemeli ve yöntemler, temel bulgular ve sonuçları içermelidir. Özet, sorunu belirtmeli, yaklaşımları kısaca materyal ve yöntem, temel bulgular ve sonuçlar olarak tanımlamalıdır.

Giriş kısmında; bu çalışmanın neden yapıldığına dair sebepleri açıklanmalıdır. Çalışmanızın okuyucuya yönelik ilgisinin ve değerinin ne olacağını açıklanmalıdır. Çalışmaya yönelik önemli noktaların açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacı yeterli miktarda literatür zeminiyle belirtilerek, giriş bölümünün son paragrafında ele alınması gereken hipotezler açıkça belirtilmelidir.

Materyal ve Yöntem bölümünde; çalışma alanına ait veriler verilmeli ve neden seçildiği detaylı olarak açıklanmalı, örneklem büyüklüğüne ait teknikler, işin tekrarlanmasını sağlamak için kullanılan istatistiksel analizlerin tanımı yapılmalıdır.

Bulgular ve Tartışma kısmında; çalışmanın nedenleri ile ilgili bulguların önemini belirtilmeli ve diğer çalışmalar ile desteklenmelidir. Hipotezlere ilişkin değerlendirilmeler yapılmalı ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Çizelge veya şekillerde gösterilen verileri metin içinde tekrar belirtilmemeli, bunun yerine sonuçlar benzer çalışmalarla karşılaştırılmalı ve ortaya çıkan benzer veya farklı sonuçlar tartışılmalıdır. Bulguları değerli kılan etmenler belirtilmelidir.

Sonuçlar ve Öneriler bölümünde ise; bulgular tekrar belirtmemelidir. Sadece bulgulara bağlı olarak elde edilen sonuçlar ortaya konmalıdır.  Bulgulara yönelik herhangi bir öneri var ise belirtilmelidir. Sonuçlar kısmında kaynak gösterimine yer verilmemelidir.

Var ise Teşekkür kısmında; İşbirlikçiler, finansman kaynakları veya çalışmaya yardımcı olan herkesi belirtilmelidir.

Kaynaklar bölümünde; makalede atıfta bulunulan her bir referansın Kaynaklar bölümünde yer almasına veya Kaynaklar bölümünde yer alan referansın makalede atıf yapılmış olmasına dikkat ediniz.

Yayın yazılırken dergimiz yayının diline uygun olan dergi yayın yazım şablonu dosyası üzerinden yazım kurallarını dikkate alınarak hazırlanmalıdır, aksi takdirde istenen düzeltmeler yapılana kadar ön kontrol aşamasında beklemeniz gerekecektir.

Yayınız ilk yüklediğiniz anda ön kontrol aşamasına alınmaktadır. Ön kontrol aşamasında yayınınız esnasında yayınınız için benzerlik oranı ve dergimiz yazım kuralları ve yazım şablonuna uygunluk kontrolü yapılmaktadır bu kontrollerden geçmeniz durumunda yayınınız değerlendirme aşamasına alınabilecektir.

Tezden üretilmiş ya da daha önce bir başka yer de özet bildiri olarak sunulmuş yayınlar için ilk sayfada sayfanın alt kısmına dergi yazım şablonunda yer alan örneklere uygun olarak dipnot eklenmelidir.

Yayının araştırma/derleme gibi türü dergi yazım şablonunda gösterilen alanda belirtilmiş olmalıdır.

Araştırma/Çalışma için bireysel veya kurumsal destek sağlayanlar adına teşekkür yazısı makalenin sonunda şablonda belirtildiği formatta yer almalıdır.

Dergimize ait Türkçe ve İngilizce örnek şablonu aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Örnek Şablon

Writing Samples

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Dergisi Yazım Kuralları

 1. Genel Düzen Özellikleri
 • Sayfa boyutu A4 kağıt boyutunda olmalıdır.
 • Sayfa kenarlıkları sol 3 cm; sağ 2,5 cm; üst 2,5 cm; alt 2,5 cm olmalıdır.
 • Paragraflarda yer alan metinler ;
  • Paragraflar iki yana yaslı formatta olmalıdır,
  • Paragraf satır aralıkları 1,15 satır aralığı olmalıdır.
  • Paragraflar arasında satır boşluk bırakılmamalıdır.
  • Paragraf ilk satırları 0,5 cm içeriden başlamalıdır.
  • Metinler Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto olmalıdır.
 1. Makale başlıkları
 • Makale başlığı Türkçe hali 14 punto, İngilizce hali ise 12 punto olmalıdır. Öncesinde ve sonrasında 0 nk ve 2 satır arası boşluk bırakılmalıdır. Yazar isimleri 12 nk olmalı ve soyadları büyük harfler ile yazılmalıdır. Çalıştığı kuruma göre yazar isimlerine üst simge olarak soyadan hemen sonra olacak şekilde numara verilmelidir ve dipnot da bağlı oldukları kurum ve kuruluşlar yazılmalıdır. Aynı kurumda çalışan yazarlar içinde aynı numara verilmelidir.
 • Giriş, Sonuç ve Kaynaklar ana başlıkları ve bölümleri muhakkak yayında bulunmalıdır. Diğer ana başlıklar çalışmanın türüne ve konunun içeriğine bağlı olarak verilebilir.
 • derece Başlıklar ve paragraflar arasında; öncesinde 12 nk, sonrasında ise 6 nk ve tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. 2. ve 3. Derece başlıklar için ise; öncesinde ve sonrasında 6 nk ve tek satır arası boşluk bırakılmalıdır.
 • Sadece Giriş bölümü bölüm başlığından önce ayrıca 1 satır boşluk bırakılmalıdır, giriş bölüm başlığı bulunduğu sayfanın en üst/ başlangıç kısmında ise boşluk bırakılmasına gerek yoktur.
 • Ana başlıklar ; Times New Roman, 12 punto, koyu (bold) ve sadece ilk harfi büyük harf ile yazılmalıdır. Ana başlık numaralandırmaları sayısal ifade (örn: 1. Giriş) ile başlamalıdır.
 • Birinci alt başlıklar ; Times New Roman, 11 punto, koyu (bold) ve sadece ilk harfi büyük harf ile yazılmalıdır. Başlık numaralandırmaları sayısal ifade (örn: 2.1. Materyal) ile numaralandırılmalıdır.
 • İkinci alt başlıklar ; Times New Roman, 11 punto, ince font ve sadece ilk harfi büyük harf ile yazılmalıdır. Başlık numaralandırmaları sayısal ifade (örn: 2.1.1. Xxx) ile numaralandırılmalıdır.
 1. Şekiller

 Şekiller öncesinde, 6 nk ve 1.5 satır arası boşluk bırakılmalıdır. Şekil başlığı, şeklin altında ve sola yaslı olup şekil başlığı öncesinde 6 nk, sonrasında 12 nk ve tek satır arası boşluk bırakılmalıdır.

 • Şekil başlığı sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde sola yaslı olmalıdır. Şekil isimlendirmeleri iki veya daha çok satırdan oluşması durumunda, asılı satırlar ilk satırın başlangıç seviyesinde olacak şekilde devam etmelidir. Şekil isimlendirmelerinde 12 punto ile yazılmalıdır.
 • Şekiller net ve okunaklı olmalıdır.
 • Resim ve fotoğraflar, çözünürlükleri (dpi en az 90) net olmalıdır.
 • Şekil iki veya daha fazla ayrı parçadan oluşuyorsa a,b,c gibi harfler ile her bir şekil altında parantez içerisinde numaralandırılmalıdır.
 1. Çizelgeler

 Çizelge adı çizelgelerin üst kısmında olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Çizelge başlığı, sola yaslı olup çizelge başlığı öncesinde 6 nk, sonrasında 12 nk ve tek satır arası boşluk bırakılmalıdır. Çizelge sonrasında ise 12 nk boşluk bırakılarak yazıma devam edilmelidir.

 • Çizelge isimlendirmeleri iki veya daha çok satırdan oluşması durumunda, asılı satırlar ilk satırın başlangıç seviyesinde olacak şekilde devam etmelidir. Çizelge isimlendirmelerinde 12 punto ile yazılmalıdır.
 • Çizelgeler resim formatında olmamalıdır.
 • Çizelge başlığı sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde sola yaslı olmalıdır.
 • Çizelgeler dikey olarak sayfa kenarlık sınırlarını aşmayacak şekilde olmalıdır, aşabileceği genişlikteki çizelgeler yatay olarak eklenebilir.
 • Çizelgeler; Tablo Kılavuzu 1 formatında, kenar çizgileri kullanılarak hazırlanmalıdır ve bütün çizelgeler aynı formatta ve yazım karakterinde (en az 8 en fazla 10 punto Times New Roman) olmalıdır. Çizelge içerinde sadece başlık ve yan başlık kısımları kalın (bold) yazım stili ile yazılmalıdır.
 • Metin içerisinde ve çizelgeler kısmında yüzde işaretleri sayılarının önüne yer almalı (örn: %60), Ayrıca ondalıklı sayılarda virgül yerine nokta kullanılmalı (örn: 5.78).

 Özet ve Anahtar Kelimeler

 İngilizce ve Türkçe yayın başlıkları özet alanlarının her ikisinin de üst kısımlarında muhakkak yer almalıdır. Özet başlığı Türkçe olarak “Özet”, İngilizce olarak ise “Abstract” şeklinde yazılmalıdır.

 • Özet bölümü öz ve gerçekçi olmalıdır ve araştırmanın amacının özü, temel bulguları ve ana sonuçları sunmalıdır.
 • Özet için en fazla 250 kelime kullanılmalıdır.
 • Türkçe ve İngilizce Özet bölümü, Times New Roman yazı tipinde 10 punto olmalıdır.
 • En az 3 en fazla 5 adet olmak üzere anahtar kelimeler özetin altında 1 satır boşluk verilerek yerini almalıdır.
 • Özet ve anahtar kelimeler şablonda da görülebileceği gibi hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayında yer almalıdır.
 • Anahtar kelimeler, Times New Roman yazı tipinde 10 punto ile yazılmalıdır. İngilizce özete ait anahtar kelimeler dergi yazım şablonunda görünen renkte olmalıdır. Sadece Anahtar Kelimeler ve Keywords kelimeleri koyu (bold) olmalıdır.

 Kaynaklar

 Her bir kaynak arası 1.15 satır boşluk olmalıdır.

 • Times New Roman yazı tipinde 12 punto formatında yazılmış olmalıdır.
 • Kaynağa ait ikinci ya da daha fazla sayıda yer alan satırlar, Asılı 0,5 cm hizalama ile devam etmelidir.
 • Kaynaklar kısmının düzenlenmesinde referanslar American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Makaleler

Varsayılan bölüm politikası

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.