Dergi Hakkında

Ülkemiz yeryüzünün en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birisi olup, çok sayıda bitki türünün gen merkezlerinden birisidir. Ülkemizde, 167 familyaya ait 1220’si doğal olmak üzere toplamda 1320 cins bulunmakta olup; bu cinslere ait 11 bin 466 bitki taksonu doğal olup, toplamda 11 bin 707 damarlı bitki taksonu bulunmaktadır. Düzce İli ise Batı Karadeniz’in en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birisi olup; 1255 damarlı bitki taksonu bulunmakta olup, bunlardan 59 tanesi endemik, 24 taskon ise nadir olarak yayılışını yapmaktadır. Bundan dolayı, hem ülkemizin hem de bölgemizin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülmesinde önemli rol teşkil edecek olan; “Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi” projesini kampüsümüzde sürdürmekteyiz. 2019 yılında, Rusya Adige Devlet Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz, "Botanik Bahçeleri ve Herbaryumlar" işbirliği protokolü ile, bu konudaki çalışmalarımızı uluslararası boyuta taşımış bulunmaktayız Ulusal boyuttaysa; Orman Fakültemiz, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve DUOF Herbaryumumuz; ülkemizde bitki biyolojik çeşitliliği alanında; Resimli Türkiye Florası üzerine ANG Vakfı ve NGBB Botanik Bahçesi ile beraber önemli çalışmalar yürüten Flora Araştırmaları Derneği ile birlikte, "Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı” gerçekleştirmiştir.  Bu konuda üniversitemiz bünyesinde kurulan, “Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)” çalışmalarını sürdürmektedir.

Alt yapısı Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nce tamamlanan, yaklaşık 60 dekarlık (6 ha) lık alanda, üniversitemiz Orman Fakültesi ve Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğretim elemanlarımızın yürütmüş olduğu proje çalışmaları ile; “Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi” projemizin bitkilendirme çalışmalarına başlamış durumdayız. Üniversitemizin içinde bulunduğu Düzce İli, Batı Karadeniz’in en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birisidir. Bu nedenle,  “Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi” projesini yerleşkemizde tamamlanmasıyla;  ülkemizin ve bölgemizin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol teşkil edecektir.  Ülke ve bölge biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılmasından, biyolojik çeşitliliğimize bağlı tıbbi bitkiler ve süs bitkilerinin üretiminden ve de kültüre alınmasından; biyolojik çeşitliliğin korunmasına kadar uzanan geniş bir çalışma alını ve bilimsel altlık sunan, “Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi”   üniversitemiz için büyük önem taşımaktadır.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin  “Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi”’nde   yürütmüş olduğu bilimsel çalışmaları, konuyla ilgili birimlerin ulusal ve uluslararası alanda üretmiş oldukları bilimsel bulguları, ortak bilimsel platformda paylaşmak amacıyla, ülkemizde bu konuda bilimsel bir atlık ve bilgi akışı kurmak amacıyla,” Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Dergisi (DÜSTIBİD)” dergisi yayın hayatına başlamıştır.

2021 yılında kurulmuş olan Dergimiz elektronik ortamda basılmakta olup; yılda iki kez (Haziran-Aralık) olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dillerinde tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri ile araştırma notlarını yayınlamakta olan ulusal ve uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergimiz,  botanik bahçeleri, arboretumlar, herbaryumlar ve botanik müzeleri başta olmak üzere; orman ekosistemleri, peyzaj, biyolojik çeşitlilik, botanik, çevre bilimleri, ekoloji, bitki yetiştiriciliği, bitki koruma, iklim değişikliği, bitki sistematiği, yabancı otlar ve egzotik türler, tıbbi bitkiler gibi alanlarda çalışan bilim insanları için bir platform işlevi görmeyi ve ayrıca akademisyen, profesyonel ve lisansüstü öğrencilerin yararlı ve bilgilendirici sonuçlarını sunmalarına olanak tanıyan ve ilgili bilimsel gelişmelere katkıda bulunmayı amaçlayan bir yayın organı olmayı amaçlamaktadır.

Dergimiz, ilgili alanlarda orijinal araştırma makaleleri, ilgili alanlardaki eğitim alanına katkıda bulunan özgün çalışmaları ve nitelikli derlemeleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz aşağı da belirtildiği üzere ilgili konulara ilişkin çalışmaları kapsamaktadır.

 • Alpin Bahçeler
 • Arboretumlar 
 • Arborikültür
 • Bahçe Sanatları
 • Bahçe Sergileri
 • Bahçıvanlık
 • Bilimsel Bitki Ressamlığı
 • Bitki Koruma
 • Bitki Yetiştiriciliği
 • Biyoinformatik
 • Biyolojik Çeşitlilik
 • Botanik Bahçeleri
 • Botanik Bahçelerinin Bilim Tarihi
 • Botanik Müzeleri
 • Botanik Turizmi
 • Dendroloji
 • Doğa ve Çevre Eğitim Programları
 • Ekolojik Restorasyon ve Koruma
 • Ekoturizm
 • Endemik ve Nadir Bitkiler
 • Etnobotanik
 • Fidanlık Tekniği
 • Gıda Ormanları
 • Herbaryumlar
 • Hortikültür
 • In-situ ve Ex-situ Koruma
 • Permakültür
 • Peyzaj Onarımı
 • Peyzaj Çeşitliliği
 • Onarıcı Tasarım
 • Sulama Teknikleri
 • Süs Bitkileri 
 • Tarihi Bitki Koleksiyonları
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 • Tıbbi Bitkiler Bahçeleri
 • Tohum ve Gen Bankaları
 • Yabancı Otlar ve Egzotik Türler
 • Yemeklik Bitkiler
 • Yurttaş Bilgin

alanlarındaki özgün araştırma ve derleme çalışmaları üzerine odaklanmaktadır.